Powstała Fundacja

Powstała Fundacja

 Przy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie powstała Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. Ks. Z. Gorazdowskiego – ustanowiona 12 listopada 2012 roku aktem notarialnym. Natomiast 15 stycznia 2013 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Fundacja posiada...
„Spotkanie z Gościem miesiąca” – p. Józef Bossowski

„Spotkanie z Gościem miesiąca” – p. Józef Bossowski

Gościem miesiąca był tarnowianin, autor wydanej w grudniu ubiegłego roku książki autobiograficznej „Fotel wspomnień” p. Józef Bossowski. Spotkanie stanowiło zakończenie cyklicznego czytania książki dla kilkunastoosobowej grupy zainteresowanych Mieszkańców...
„Spotkanie z Gościem miesiąca” – s.Ernestyna Twardowska

„Spotkanie z Gościem miesiąca” – s.Ernestyna Twardowska

Mieszkańcy DPJ zostali zaproszeni do świetlicy domowej na 2 częściowe „Spotkanie z Gościem Miesiąca”, którym była pielęgniarka posługująca w DPJ – s. Ewa Twardowska. Tematem spotkania była pielgrzymka do Ziemi Świętej (11.IX – 21.IX br.), z...
Światowy Dzień Chorego 2013

Światowy Dzień Chorego 2013

Dnia 11 lutego 2013 roku obchodzony był już tradycyjnie Światowy Dzień Chorego. O godz. 10:30 odprawiona została w kaplicy domowej DPJ msza św. O. Karol po homilii udzielił Sakramentu Namaszczenia Chorych osobom będącym w kaplicy, a po mszy św udał się do osób...