Nasi 100-latkowie

Zofia Domagalska

Dnia 1 lipca 2007 roku świętowano w DPJ w Tuchowie 100. rocznicę urodzin p. Zofii Domagalskiej. W uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez redemptorystę o. W. Wosia i filipina o. P. Cyza uczestniczyli goście, siostry józefitki, Mieszkańcy i pracownicy tuchowskiego domu. Oprawę muzyczną zapewnili trębacze z Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej – panowie S. Bernal i Ł. Sajdak. Podczas spotkania w świetlicy przy urodzinowym torcie przedstawiciele rodziny, uczniów, przyjaciół dzielili się wspomnieniami, które uzupełniała, bądź komentowała Jubilatka. W poniedziałek Jubilatka spotkała się z przedstawicielami tarnowskiego Oddziału ZUS, a kilka dni później z wiceprezydentem miasta Tarnowa – A. Słomką-Narożyńskim. 100 lat?! – p. Zofia skomentowała: „Cóż to jest? Nie moja to zasługa, to po prostu łaska Boża”. Pani Zofia urodziła się w Jaśle jako trzecie z pięciorga dzieci Antoniego i Wiktorii Dzików. W marcu 1935 roku ukończyła studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie chemii. Uczyła matematyki i chemii w III Liceum i  gimnazjum im. M. Konopnickiej w Cieszynie, Technikum Ogrodniczym i Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Tarnowie. W Cieszynie poznała dra Władysława Domagalskiego – przyszłego męża. Wspólnie wychowali dwóch synów.