W sobotnie popołudnie w ogrodzie Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie odbył się IV Międzypokoleniowy Piknik Czerwcowy. Uczestniczyło w nim ok. 500 osób. Wśród nich byli: mieszkańcy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie oraz ich rodziny, wolontariusze z rodzinami, personel DPJ, mieszkańcy DPS w Karwodrzy i Zakliczynie oraz uczestnicy WTZ w Karwodrzy – z opiekunami, osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia „Nadzieja” w Tuchowie z opiekunami, mieszkanki i opiekunowie Domu Samotnych Matek z Dziećmi Monar-Markot w Tuchowie, dzieci ze scholi parafialnej i z przedszkola prowadzonego przez Siostry Św. Józefa z rodzinami, sąsiedzi, przedstawiciele służby zdrowia, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Tarnowskiego i gmin oraz osoby zaprzyjaźnione z Domem.

Tym razem organizatorzy przygotowali program zatytułowany „Nasze wesele”, tak więc byli państwo młodzi, błogosławiny, drużba, bryczka, kapela, brama, pierwszy taniec, oczepiny, osypanki, itd. W czterogodzinnej imprezie przedstawiono tradycje i zwyczaje weselne w naszym regionie. W realizacji programu wzięła udział ponad trzydziestoosobowa grupa wolontariuszy, z której miesiąc temu drogą losowania wyłoniono nowożeńców. Muzyczno-wokalną stronę Pikniku zapewnił zespół „Melodia”. Atmosfera wesela sprawiła, że tym razem goście „wymusili” przedłużenie zabawy o… całą godzinę.

Fundacja Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w czasie imprezy wyróżniła wolontariuszkę Katarzynę Kulikowską, która przez cztery lata systematycznie, przynajmniej raz w tygodniu, odwiedzała mieszkańców DPJ i pomagała w aktywizacji tychże osób, przyznając jej koszulkę z napisem „Super aktywny wolontariusz”.

Organizatorami pikniku byli: Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa Prowincja Tarnowska, Dom Pogodnej Jesieni W Tuchowie, Fundacja Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Imprezę dofinansowali: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie.

Piknik był realizacją m.in. takich założeń jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych, promocja zdrowia i rodziny, integracja środowiska lokalnego, promocja bezalkoholowego spędzania czasu przeznaczonego na wypoczynek i rozrywkę, propagowanie wartości kulturowych, religijnych i patriotycznych.

Wydarzenie to utrwalił na zdjęciach p. Krzysztof Jasiński. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Tegoroczny Piknik wsparli także:
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS
Hurtownia „Sanderus” w Tarnowie
Hurtownia Art. Biurowych i Szkolnych APEKS w Tarnowie
Marcom. Sp. Z O.o. Art. Biurowe i Higieniczne. Hurt w Tuchowie
Sklep „Trójka” w Tuchowie
Firma Handlowa „Soft” w Tarnowie
Firma Handlowo Usługowa „Krystan” z Tarnowa
Teatr Im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Klasztor Redemptorystów w Tuchowie
Pracownicy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie

Dziękujemy!