Nasi 100-latkowie

Karolina Solak

Dnia 5 maja 2007 roku jubileusz 100. Rocznicy urodzin obchodziła p. Karolina Solak. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kaplicy domowej, koncelebrowana przez oo. redemptorystów: M. Grakowicza i M. Witalisa. Następnie w świetlicy Jubilatka przyjęła życzenia, kwiaty i upominki od najbliższej rodziny, kapłanów, przyjaciół, sióstr józefitek i Mieszkańców DPJ. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół „Melodia” pod kierunkiem p. S. Bernala. Podczas degustacji okolicznościowego tortu mieszkańcy DPJ przedstawili krótki program, pracownik p. K. Patyk – odczytała „Historię życia p. Karoliny” – spisaną na podstawie relacji Jubilatki i Jej rodziny, a 100-letnia p. Karolina z przyjemnością recytowała ukochaną „Inwokację” A. Mickiewicza. Czcigodna Jubilatka otrzymała listy gratulacyjne m.in. od Prezesa Rady Ministrów RP J. Kaczyńskiego, prezydenta Miasta Krakowa J. Majchrowskiego, burmistrza Tuchowa M. Rysia i przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie R. Wrony. Z osobistą wizytą przybyli do p. Karoliny – p. M. Wróbel (USC Tuchów) i sekretarz UG w Tuchowie – p. J. Laska.