Kontakt z Fundacją

Fundacja Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego

ul. Św. Józefa 9, 33-170 Tuchów

KRS 0000446904
NIP: 993 06 51 831
REGON: 122762250

Nr rachunku bankowego
w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.: 
13 2030 0045 1110 0000 0258 0750