Informacje o wolontariacie

Na początek kilka definicji …

Wolontariat

to dobrowolna, świadoma, bezpłatna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki koleżeńsko-przyjacielsko-rodzinne.

Wolontariuszem

nazywamy osobę, która w sposób dobrowolny i świadomy oraz bez wynagrodzenia angażuje się w działalność na rzecz innych osób, organizacji czy instytucji działających w zakresie pożytku publicznego.

Koordynator wolontariatu

to osoba otwarta i komunikatywna, która jest łącznikiem pomiędzy pracownikami, osobami wspieranymi a wolontariuszami.

Motywacje

do podjęcia przez wolontariusza pracy mogą być różne, od prostej potrzeby zrobienia czegoś dobrego, chęć bycia potrzebnym, przez potrzebę kontaktu z innymi ludźmi, zdobycia nowych doświadczeń aż do kwestii takich jak chęć „spłacenia długu” czyli niesienia pomocy, którą samemu się kiedyś otrzymało, czyli pobudki religijne.

Aspekty formalne i prawne:

Sformalizowaniem współpracy może być podpisanie porozumienia. Dokument taki ma charakter cywilnoprawny i nie należy się go obawiać. Jest on dowodem wykonywanej wolontariacko pracy i jasno określa prawa i obowiązki każdej ze stron. Reguluje także takie kwestie jak zachowanie tajemnicy czy zakres czynności. W Polsce wolontariat uregulowany jest prawnie poprzez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

NASZ WOLONTARIAT

Działa od 2011 roku. Uczestniczy w realizacji zadań publicznych Aktywizacja seniorów z udziałem wolontariatu młodzieżowego współfinansowanych przez Gminę Tuchów. Angażuje się  bezpośrednio i regularnie poprzez odwiedziny Mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie, uczestnictwo w wydarzeniach takich jak: Kolędowanie z … barszczykiem, Międzypokoleniowe Pikniki Czerwcowe, Majówki w plenerze, Grill wyjazdowy w Ośrodku Dolina Białej Sajdak, Spotkania z Gościem miesiąca, Kiermasz Wielkanocny i Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku w Tuchowie, Andrzejki, turnieje i konkursy, w organizację tematycznych montaży słowno – muzycznych i przedstawień;  pośrednio poprzez pomoc w wykonaniu prac na kiermasze, pozyskiwanie darczyńców. Nasi wolontariusze to: młodzież, studenci, dorośli i emeryci, członkowie różnych organizacji

CO DAJE WOLONTARIAT ?

zdobywanie nowych umiejętności, poznawanie ciekawych ludzi, zdobywanie nowych doświadczeń, rozwój kreatywności i pomysłowości, pokonanie samotności, satysfakcję z niesienia pomocy innym, naukę współdziałania w zespole, alternatywę dla nudy i szarej codzienności.

WARTOŚCI I POSTAWY WOLONTARIUSZA

przyjaźń, poświęcenie, bezinteresowność, współczucie, pozytywna energia, zainteresowanie, empatia, opiekuńczość, umiejętność słuchania, tolerancja, cierpliwość