Nasi 100-latkowie

Paweł Oczkowski

Dnia 11 listopada 2012 roku jubileusz 100. urodzin świętował p. Paweł Oczkowski. Jubileusz rozpoczęła Msza św. w intencji Jubilata, którą sprawował redemptorysta o. S. Biedrowski . Uczestniczyli w niej: wnuk Jubilata – p. Dariusz Iwasyk z Wrocławia, przedstawiciele samorządu z burmistrzem Tuchowa p. M. Rysiem, siostry józefitki, Mieszkańcy i personel DPJ. Dalsza część radosnego i niecodziennego spotkania odbyła się w świetlicy.

Oprócz listu gratulacyjnego odczytano także dedykację jubileuszową autorstwa Zdzisławy Krzemińskiej:
Jak ważne są jubileusze
W tym miejscu mówić nie muszę
prawdzie w tym Domu wolniej płyną latka
Ale co jakiś czas jest jubilat lub jubilatka
Dokładnie dziś w dniu święta narodowego
Mamy wielki jubileusz –
setne urodziny Pana Pawła Oczkowskiego
Na kresach spędził czas  wolności
I tam spotkał obiekt miłości
A była to piękna Julia z rodu Wantuchów
Wtedy p. Paweł poznał Jej Jodłówkę Tuchowską i Tuchów
Żyli sobie razem pod Świdnicą, we Wrocławiu i nie mieli biedy
Byli szczęśliwymi rodzicami jedynej córki Alfredy
W 1981 roku do rodzinnych stron Julii zatęsknili
I gospodarstwo w Mesznej Opackiej kupili.
Kiedy p. Paweł pożegnał z tego świata córkę i żonę ukochał nade wszystko wnuka
Lecz wnuk we Wrocławiu żyje więc dziadek sobie nowego Domu poszukał
I tak przy ulicy św. Józefa w Tuchowie
P. Paweł ma poczucie humoru, zadowolenie i zdrowie
On lubi nas i my Jego lubimy
I jest w tych relacjach namiastka rodziny.
Ma pokój jednoosobowy
Niepotrzebnie nie zawraca głowy
Chętnie porozmawia, płeć piękną szanuje
A czasem pikantnie nawet pożartuje.
Nie ocenia dzisiejszego świata i ludzi
Rano Bogu dziękuje, że znów się obudził
Na 100 lat nie wygląda, na 100 lat się nie czuje
Tym bardziej 200 lat mu winszuję
Bo p. Paweł to dobry człek, co nie wadzi nikomu
Dlatego gratulujemy Mu setki
I cieszymy się, że taki Jubilat jest w naszym Domu!

https://dpjtuchow.pl/2013/11/21/101-urodziny-p-pawla-oczkowskiego/ ‎
https://dpjtuchow.pl/2014/11/12/102-urodziny-p-pawla-oczkowskiego/