Przekaż darowiznę

Darowizna

Dla: Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego

Przekazując dowolną ofiarę wspierasz działalność statutową Fundacji Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

Każda złotówka ma wielką wartość.

Dziękujemy za każdy przejaw wsparcia i życzliwości.

Przekazane darowizny możesz odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).

Osoby zainteresowane wsparciem finansowym prosimy o dokonanie wpłaty na:

Konto bankowe Fundacji:

nr rachunku: 13 2030 0045 1110 0000 0258 0750

„Jeżeli mamy miłość ku bliźniemu, okaże się ona przez współczucie i pomoc

św. ks. Zygmunt Gorazdowski