„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”.

 

 

Wielkanoc to czas  nadziei i radości,

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkiej Nocy

stały się źródłem wzmacniania ducha radości

oraz wzajemnej życzliwości.

Niech Zmartwychwstały niosący nowość życia

napełni pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

 

 


życzy: Dyrektor Domu Pogodnej Jesieni

w Tuchowie wraz z Mieszkańcami

oraz  personelem