MISTERIUM , KTÓRE DAJE NADZIEJĘ

We wtorek, 26.03.br w Domu Pogodnej Jesieni odbyło się Misterium Męki Pańskiej, w którym udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej oraz  grupa teatralna „Trubadur” działająca w Zakład Karny w Tarnowie Oddział Zewnętrzny w Tarnowie-Mościcach.

Wydarzenie to było niesamowitym przeżyciem duchowym.

Scenariusz napisany przez Michała – członka grupy teatralnej pozwolił widzom odbyć podróż w czasie i przestrzeni – od ostatnich chwil życia Jezusa, jego śmierci i zmartwychwstania, do współczesności i pokazać to, jakie odniesienie mają te wydarzenia do życia człowieka naszych czasów.

Sceny ukazywały Jezusa na modlitwie z uczniami, zdradę Judasza, sąd Piłata, drogę krzyżową, spotkanie a matką, wreszcie śmierć na krzyżu i pusty grób po zmartwychwstaniu, a na końcu Jezusa, który czeka na każdego z nas… w konfesjonale. Świetna oprawa muzyczna, odpowiednie oświetlenie, które towarzyszyły widowisku, wspólnie tworzyły niepowtarzalny nastrój, wprowadzający w głębsze przeżycie Wielkiego Tygodnia. Nad scenografią, kostiumami i reżyserią czuwali opiekunowie grup aktorskich, czyli Elżbieta Maria Wiejacka i Marcin Sitko.

(Powyższą relację zaczerpnięto  z Facebooka Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej).

Było to piękne, pełne emocji i profesjonalizmu wydarzenie w którym udział wzięli Mieszkańcy DPJ a także dzieci z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie. BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY aktorom, reżyserowi, scenografom, rodzicom uczniów, opiekunom i nauczycielom oraz wszystkim, którzy w jakiś sposób przyczynili się do zorganizowania Misterium!!