W niedzielne popołudnie ( 21.01.24) w całym DPJ rozlegał się śpiew kolęd przy akompaniamencie gitary, tamburyna, dzwoneczków, kołatek, trójkąta i drewnianych grzechotek. Zgodnie z planem zrealizowano II część „ Kolędowania z…barszczykiem”, dedykowaną przede wszystkim Mieszkańcom pozostającym w łóżkach, choć…nie pominięto żadnego pokoju.

Na ochotnika do udziału w grupie kolędniczej zgłosiło się 11 Mieszkańców, w tym 3 dzięki s. Stylicie w roli Maryi, Józefa i króla Baltazara. Wielkie kolędowanie rozpoczęto w gościnnej i serdecznej atmosferze refektarza tuchowskiej wspólnoty sióstr józefitek. Po krótkim spotkaniu do Mieszkańców , pracowników i wolontariuszy dołączyły siostry, w tym dyrektor DPJ- s. Bogusława Katarzyna Podraza.

Panie na wózkach inwalidzkich  „ prowadziły” orszak i jako pierwsze pojawiły się w pokojach, by składać życzenia, kolędować i grać. Grupa licząca 20 osób w każdym pokoju została przyjęta z radością i wdzięcznością . Odwiedzani – także Ci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony – nie kryli emocji, niektórzy ze wzruszeniem włączali się w śpiew i odwzajemniali życzenia. Na zaproszenie odpowiedziało kilka rodzin, które towarzyszyły swoim najbliższym w niedzielnym kolędowaniu.

Dla wszystkich, zarówno odwiedzających, jaki i odwiedzanych było to kolejne ciekawe i bardzo osobiste doświadczenie… Kolędowanie to część wielowiekowej, pięknej, polskiej tradycji łączącej pokolenia. Oby kolędy nigdy nie zostały zapomniane.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

Autorem zdjęć jest s. Marzena Anastazja Tkacz