22 listopada W Domu Pogodnej Jesieni odbyło się spotkanie z okazji DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO oraz DNIA ŻYCZLIWOŚCI. Pracujący w tym dniu personel spotkał się w większym gronie na świetlicy wraz z Mieszkańcami na kawie i pysznym cieście.

W naszym Domu każdy zatrudniony bez względu na rodzaj wykonywanej pracy jest pracownikiem socjalnym , ponieważ działa na rzecz drugiego człowieka, dlatego na początku spotkania Mieszkańcy podziękowali wszystkim pracownikom na czele z s. Bogusławą – dyrektor oraz s. Alfonsą – pracownikiem socjalnym za troskę oraz serce wkładane w niesienie pomocy potrzebującym, za zrozumienie, życzliwość oraz wrażliwość.

Życzyli dużo energii, ciepła i wytrwałości. Dzień wcześniej wraz z terapeutką przygotowali specjalny plakat z podziękowaniami oraz kartoniki, w których wyrazili swoje zdanie na temat personelu. Było ich bardzo dużo i wszystkie pozytywne. Pracownicy po kolei losowali karteczkę i odczytywali jej treść do mikrofonu. Nie da się ukryć….wszystkim było bardzo miło!!! Mieszkańcy podkreślali w rozmowie z terapeutką, że zdają sobie sprawę, że są trudni i czasami mają gorsze dni…ale dzięki profesjonalizmowi opiekującymi się nimi osób czują się akceptowani i są szczęśliwi.

Po przemowie Podopiecznych DPJ głos zabrała siostra dyrektor, która w pięknych i wymownych słowach również podziękowała wszystkim pracownikom za serce i oddanie, które widać na każdym kroku, przekazała również słodkie upominki.

Rozmowy toczące się przy stole trwały jeszcze długo, między czasie terapeutka zajęciowa Paulina przedstawiła historię „zhańbionego wilka”, poruszyła temat empatii, wzajemnej komunikacji oraz zrozumienia i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
Spotkanie skończyło się tuż przed obiadem.

Wszystkim, którzy pracują na rzecz potrzebujących pomocy, dbają o nich, wspierają, udzielają porad życzymy aby każdy dzień przynosił poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.