W listopadowym, sobotnim cyklu „Z książką do DPJ” (18.11.2023) udział wzięła dyrektor DPJ Bogusława Katarzyna Podraza czytając fragmenty Opowieści o naszych babkach pt. „Chłopki” Joanny Kuciel – Frydryszak. Grono liczące 19 osób w kameralnym pokoju gościnnym z prawdziwym zainteresowaniem i … empatią śledziło losy wiejskich kobiet m.in. z Biecza, Rzepiennika, Dobrej czy Bochni. Jedne wyruszały do miast na służbę w pańskich domach, inne harowały na wsi od świtu do nocy, marząc o własnym łóżku, butach, szkole i zostaniu panią. Modliły się o to, by było co zjeść, o posag, byle „nie wyjść za dziada” i nie zostać wydaną za morgi.

Na początku spotkania s. dyrektor opowiedziała o swojej rodzinie, co zachęciło obecnych do podejmowania rozmów w czasie krótkich przerw. Najczęściej przytakiwali, potwierdzając autentyczność historii. „Jadą goście jadą, koło mego sadu…” – tak zaczynał się kolejny fragment, ale w tym momencie wszyscy się ożywili i wesoło zaśpiewali „do mnie nie przyjadą, bo nie mam posagu, laj, laj…” 

Kilka osób podzieliło się osobistymi przeżyciami, zupełnie nieświadomie odpowiadając na prośbę autorki, która w październiku podczas XXVI Targów Książki w Krakowie prosiła o spisywanie i nadsyłanie kolejnych opowieści. Organizatorem spotkania była Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego wpierająca działalność DPJ w Tuchowie.