W niedzielne popołudnie, 5 listopada br. w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie odbył się finisaż wystawy „ Joanna Srebro – Drobiecka (1932 – 20060 – Malarstwo”. Kuratorem trwającej od 18 września br. wystawy był dr Roman Fleszar. Jak mówią pracownicy Muzeum, wystawa cieszyła się zainteresowaniem, co potwierdzają wpisy w Księdze Pamiątkowej.

Organizatorami wydarzenia było Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Oddział Muzeum Etnograficzne i Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, reprezentowana we wszystkich czasochłonnych i merytorycznych konsultacjach przez s. Bogusławę Podraza. Jednym z celów statutowych Fundacji jest promocja kultury i sztuki, a także wspieranie bieżącej działalności Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie. W tym Domu ostatni etap życia spędziła tarnowska malarka J. Srebro, przekazując Zgromadzeniu Sióstr św. Józefa część dorobku artystycznego. Zmarłą 3 listopada 2006 r.; w dniu finisażu złożono kwiaty na jaj grobie i zapalono znicze.

Dr Marcin Borys – wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie otworzył finisaż, na który przybył w towarzystwie 8 – letniej córki Ady, uczennicy rysunku plastycznego. Następnie głos zabrała Zdzisława Krzemińska – prezes Fundacji i s. Antonia Piekarz – prowincjalna Prowincji Tarnowskiej CSsJ.

Zgodnie z zapowiedzią organizatorzy zaprosili przybyłych gości do aukcji 5 obrazów J. Srebro, by pozyskane w ten sposób darowizny wspomogłyby konieczny generalny remont DPJ. Aukcję wraz z Agnieszką Filip ( członek Zarządu Fundacji) prowadził Łukasz Jewuła, pracownik Muzeum, który osobiście znał Joannę Srebro. Ok. 30 – osobowe grono uczestników, w tym także tuchowian, kontemplowało twórczość i 5 wystawionych na aukcję obrazów: „ Kozioł”, „Astry”, „Las”, „ Drzewo” i dyptyk „Piętno”. W annałach sztuki można odnotować, że aukcja się powiodła, bo wszystkie obrazy znalazły swoje nowe miejsca…u ludzi, którym się spodobały.

Dom Pogodnej Jesieni  w Tuchowie powstawał w latach 80-tych, gdy zdobywanie materiałów budowlanych graniczyło często z cudem, w tym roku obchodzi 25-lecie działalności; pomimo dotychczasowych modernizacji wymaga wielkiego remontu, by spełnić standardy i utrzymać wysoki poziom świadczonych usług .

Poczęstunek jest zwyczajowo przyjętą formą tego typu imprez kulturalnych jak niedzielny finisz, dlatego Muzeum serwowało przekąski z lamką wina z Restauracji „Tatrzańskiej „ w Tarnowie, a Fundacja rozmaitości ciasteczkowe z kuchni prowadzonej przez s. Atanazję Szyszkę w Tuchowie.

 

Zdjęcia z wystawy można obejrzeć na Facebooku:  Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Zapraszamy!

 

Natomiast darowizny można wpłacać na konto remontowe Zgromadzenia i Fundacji Dzieło Miłosierdzia im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, która działa przy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie,
pisząc w tytule przelewu: „darowizna na remont DPJ”

  1. Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa / Mościckiego 34, 33-100 Tarnów

Nr rach.: 31 1240 1910 1111 0011 0976 3254