Jego relikwie i podobizna zostały umieszczone pośród 20 innych Polaków. W Tuchowie są dzieła prowadzone przez Zgromadzenie, które założył , a od 10 lat działa Fundacja, której jest patronem.

W niedzielę 22 października br. o godz. 12.00 miała miejsce uroczystość wprowadzenia relikwii
(1 stopnia) św. Zygmunta Gorazdowskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Z całej Polski przybyły liczne reprezentacje środowisk związanych ze Zgromadzeniem Sióstr św. Józefa, w tym z Tuchowa: pracownicy Przedszkola Niepublicznego i Domu Pogodnej Jesieni oraz członkowie Fundacji Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Dziesięciu kapłanów, m.in. duszpasterz parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Tuchowie  i kapelan Domu Pogodnej Jesieni – o. Piotr Kurcius, koncelebrowało mszę św. której przewodniczył i kazanie wygłosił Kardynał Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita warszawski. Wspominając życie ks. Zygmunta podkreślił, że cyt. „ jedyną jego polityką był biedny człowiek, dlatego współpracował z każdym, kto chciał pomóc i przy dziełach jakie zakładał (przyp. autora np. Dom Pracy dla Żebraków, Zakład Dzieciątka Jezus, Zakład dla Nieuleczalnie chorych) potrafił angażować ludzi na wzór dzisiejszych wolontariuszy”.

Kaznodzieja powiedział , cyt. „ Święci są przykładem  ilustracją działania Boga, są „latarniami” dla współczesności pozwalającymi orientować się w skomplikowanych problemach świata, Kościoła , sumienia”. Po specjalnym nabożeństwie o godz. 15.00 prowadzonym przez siostry józefitki nastąpił podniosły i wzruszający akt przeniesienia relikwii na przygotowane miejsce przez Matkę Wandę Matysik , przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa . Podczas mszy św. wśród osób czytających Modlitwę wiernych były przedstawicielki z Tuchowa: s. Benedetta Wiśniowska – dyrektor przedszkola i Agnieszka Kukułka -Rempała – referent DPJ.

Na zakończenie uroczystości kustosz Sanktuarium Opatrzności Bożej ks. Tadeusz Aleksandrowicz podziękował chórowi sióstr józefitek pod batutą s. Efraimy Symanych  (organistki w Bazylice w Tuchowie) mówiąc m.in. „było tu wiele chórów, które pięknie śpiewały, ale wasz śpiew jest szczególnie przepełniony modlitwą”. Wszyscy wierni potwierdzili te słowa serdecznymi brawami.

Tutaj można obejrzeć całą fotorelację z uroczystości: