​To już po raz czwarty seniorzy Domu Pogodnej Jesieni uczestniczyli w akcji Narodowego Czytania, którego XII edycja miała miejsce w sobotę 9 września br. Zgłoszenie w Kancelarii Prezydenta sprawiło, iż Tuchów ( m.in. lub wyłącznie dzięki DPJ ) znalazł się na liście uczestników wśród 6 tysięcy miejsc w Polsce i 300 poza jej granicami.

Ponad 30 słuchaczy z dyrektorem DPJ – s. Katarzyną Bogusławą Podrazą zasiadło wokół, by posłuchać fragmentów pogawędek Bohatyrowiczów i Korczyńskich właśnie przy „polskim stole” tonącym w przepięknej jesiennej dekoracji. To było podniosłe, przyjemne i pasjonujące spotkanie z klasyką polskiej literatury.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego , a koordynatorem Agnieszka Maziarka, członek Zarządu Fundacji.