Kancelaria Prezydenta RP dwukrotnie była darczyńcą Międzypokoleniowych Pikników Czerwcowych organizowanych przy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie. Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego przez ostanie trzy odsłony Akcji Narodowego Czytania zgłaszała w W-wie swój udział, co sprawiało, że DPJ, a tym samym Tuchów znalazł się na liście wśród 5 tysięcy miejsc połączonych wspólną lekturą. Każdorazowo na adres Fundacji przysyłano podziękowanie za udział w Akcji i okazjonalnie wydaną książkę.

W czerwcu tego roku, miłą niespodzianką było Zaproszenie do Narodowego Czytania „ Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, które odbędzie się w sobotę 9 września, w roku 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

 Z wyrazami szacunku i sympatii Prezydent RP Andrzej Duda napisał m.in.  „ Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce i pogawędek „przy polskim stole”. […] Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności”.

Zachęcamy do wspólnego czytania „ Nad Niemnem” w gościnnej świetlicy DPJ w Tuchowie przy ul. św. Józefa 9, z przekonaniem, że jak co roku będzie to przyjemne i pasjonujące spotkanie z klasyką polskiej literatury. Serdecznie zapraszamy 9 września od godz. 10.00.

                                                                                                                                            Zarząd Fundacji