JEDŹMY DO LASU, BO LAS DO NAS NIE PRZYJDZIE

W tradycyjnym już cyklu „Wakacyjnie – fundacyjnie” od maja do sierpnia realizowane jest zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Tuchów, w tym roku zatytułowane „Prze seniorem – świat otworem”. Tym razem, parafrazując przysłowie ludowe, seniorzy z DPJ w Tuchowie udali się do pięknego Lasu Tuchowskiego, by tam spędzić czas w towarzystwie swoich rodzin, wolontariatu młodzieżowego (Filip z Tuchowa i Grzegorz z Pleśnej), senioralnego (p. Basi i p. Ziutki), zakonnego (s. Marietty, s. Januarii, s. Beniaminy) oraz pracowników DPJ na czele z dyrektor s. Bogusławą – Katarzyną Podraza.

Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom wokół stawów, po których pływały kaczki i wśród zieleni wysokich drzew, pod którymi p. Olga znalazła dorodnego grzyba. Leśna aura i przestrzeń umożliwiały relaks w ciszy i w rozmowach, ożywiały istniejące relacje i tworzyły nowe z napotkanymi letnikami. W cieniu altany odbyło się prawdziwe apostolstwo stołu ze śpiewem biesiadnym i beztroską radością. Gościem honorowym plenerowego spotkania był życzliwy i gościnny gospodarz terenu – leśniczy Jan Wrona, którego ciekawa pogadanka zainteresowała ponad 40 – osobową grupę słuchaczy.

Zadowolenie uczestników wydarzenia i satysfakcja organizatorów jest nieplanowaną, a jednak realną promocja tuchowskiego pięknego miejsca i produktów takich jak np. kiełbasa tuchowska (Sp. j. Sajdak) i Tuk Tuchowski (F.H.U.P. „AZK Jasikowscy”).

Organizatorem letniej wyprawy do lasu była Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego i dyrekcja DPJ w Tuchowie, a koordynatorem Agnieszka Filip reprezentująca w/w Fundację.