Dnia 28 marca br. zakończona została Akcja „Podaj rękę Ukrainie” zorganizowana przez Fundację Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego na terenie Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie oraz Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Tuchowie.

Akcja trwała prawie miesiąc i zgodnie z komunikatem aktualnych potrzeb w konkretnych rejonach Ukrainy, gromadziła artykuły: żywnościowe, dla dzieci i medyczne. W akcje włączyli się pracownicy i Mieszkańcy DPJ, rodziny odwiedzające seniorów oraz personel przedszkola i przedszkolaki.

Kilka kartonów z darami i dar pieniężny w wys. 847 zł przekazano Redemptorystowskiemu Centrum Pomocy Ukrainie w Tuchowie, które dostarczy je na Ukrainę, gdzie wciąż trwa wojna.

Wszystkim uczestnikom Akcji, za każdy gest pomocy „Bóg zapłać”.