​Współczesne Misterium Męki Pańskiej pt. „Wybory” powstało na podstawie scenariusza napisanego przed laty przez s. Agnieszkę Mioduch SCSC.

4 kwietnia ten wyjątkowy spektakl obejrzeli Mieszkańcy DPJ w Tuchowie. Widzowie wzięli udział we współczesnej wersji Męki Pańskiej. Razem z cierpiącym Jezusem wędrowali do Ogrodu Oliwnego, do sądu, gdzie rozprawie przewodniczył sędzia Piłat oraz do współczesnego więzienia. Byli również świadkami domowych nieporozumień Weroniki i jej męża. To poruszające przedstawienie wzbogacone muzyką oddającą nastrój i niezwykłość wydarzenia, wprowadziło zebranych w największe tajemnice naszej wiary. Opowiadało o sądzie nad Jezusem przez pryzmat wyborów współczesnych ludzi – wyborów między dobrem, a złem, prawdą a kłamstwem, życiem a śmiercią.

W sztuce ukazana została duchowa kondycja współczesnego człowieka – zagonionego w codziennych sprawach, czasem zapatrzonego w czubek własnego nosa, ogarniętego pragnieniem bycia kimś, posiadania wszystkiego… Misterium było również próbą odpowiedzi na pytania: Czy cel uświęca środki? Co zrobić ze swoim życiem? Czy warto się poświęcać?

O wyjątkowości tego wydarzenia świadczy fakt, że na jednej scenie wystąpili: młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Jodłówce Tuchowskiej, panowie z Grupy Teatralnej „Trubadur” z Zakładu Karnego w Tarnowie Oddział Zewnętrzny w Tarnowie-Mościcach oraz pracownicy DPJ, a jedyna wspólna próba odbyła się przed samym występem.

Przesłanie Misterium: „Wybory! Wybory! Codzienne wybory! Wybory, które dokonujesz każdego dnia! Raz dokonawszy wyboru, codziennie wybierać muszę…” na pewno skłania do refleksji nad naszymi codziennymi decyzjami i wyborami, które niejednokrotnie bywają bardzo trudne i skomplikowane.

 ( tekst: p. Elżbieta Wiejacka – opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu w Jodłówce Tuchowskiej).

Bardzo serdecznie dziękujemy p. Elżbiecie Wiejackiej za pomysł oraz jego realizację na „deskach naszej małej, dpj-owskiej sceny” oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia scenografii, kierowania nagłośnieniem  oraz oczywiście samym aktorom, z którymi można była jeszcze chwilę po spektaklu porozmawiać i pogratulować aktorskiego talentu. Dodatkowo Mieszkańcy otrzymali od panów z ZK trzy zachwycające  dzieła – przepiękny krajobraz namalowany farbami, równie piękny szkic św. Jana Pawła II oraz ręcznie wykonaną kapliczkę.