Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa jest organem prowadzącym DPJ , żyjącym charyzmatem tego patrona, którego Kościół wspomina właśnie w marcu. Była to wyjątkowa okazja, by Fundacja działająca przy DPJ, zachęcona przez założycielkę s. Miriam Bilską zorganizowała grupowe wyjście o kina „Promień” w Tuchowie na film „ Opiekun” w re. Dariusza Reguckiego. Fabuła, to oparta na faktach współczesna historia ukazująca działalność Boga, która dokonuje się „dziś” poprzez wstawiennictwo św. Józefa.

Na zaproszenie Fundacji odpowiedziało 56 osób! Widownię dn. 24 marca br. na przedpołudniowym seansie stanowili Mieszkańcy DPJ ( 13 osób, w tym 5 na wózkach inwalidzkich) pracownicy DPJ (12 osób), wolontariusze ( 27 osób) i seniorki z lokalnego środowiska (4 osoby).

Mieszkańcy DPJ – z dużym stopniem samodzielności – byli gotowi do wyjazdu nawet przed umówionym czasem; wszyscy pod opieką wolontariuszy i pracowników mieli zapewniony przejazd samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych . Pozostali uczestnicy przyszli do kina pieszo bądź przyjechali środkami transportu zorganizowanego we własnym zakresie. Dla wszystkich bilety na seans sponsorowała Fundacja.