W ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Tuchów, w niedzielne popołudnie dnia 22 maja br. zorganizowano „Dzień Turysty w DPJ”, w którym udział wzięło ponad 40 osób w wieku od 5 do 95 lat! W muzyczną podróż przez epoki, Polskę i świat zabrał uczestników Gość Miesiąca, którym był prof. Andrzej Smolik  Wielki z Sanoka , rodzinnego  miasta Ojca Założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa i Patrona Fundacji działającej przy Domu Pogodnej Jesieni – św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

A. Smolik po mistrzowsku przez 27 lat kierował Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Sanoku, wyróżniony najwyższym odznaczeniem polskiej Kultury Gloria Artis, pierwszy w Polsce nauczyciel średniej szkoły artystycznej z tytułem profesora oświaty. Wychowawca 253 laureatów w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach! Do Tuchowa przyjechał z akordeonem, w towarzystwie żony i siostry Bożeny, która jest mamą pielęgniarki posługującej w DPJ – s. Marty.

Goście uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii w kaplicy DPJ, po której przy akompaniamencie akordeonu zaśpiewano pieśni maryjne  i  Litanię Loretańską. W świetlicy prof. A. Smolik wg własnej koncepcji zabrał – jak twierdził – wspaniałą widownie w niezwykłą podróż przez epoki i świat mistrzowsko interpretując utwory z oper m.in. „Aida” G. Verdiego, wersję „ Santa Maria” M. Mathie, „ Ciszę”. Uczestnicy dali się… porwać i z coraz większym entuzjazmem podróżowali muzycznie przez Argentynę, Amerykę, Grecję, Mołdawię, Słowację i Ukrainę, by następnie dziękować Bogu i prosić Go m.in. o pokój na świecie maryjnymi pieśniami polskimi.  Towarzystwo rozśpiewało się a nawet…roztańczyło się słuchając rodzinnych biesiadnych piosenek, takich jak np. walc z „Nocy i dni” , „Głęboka studzienka”, „Upływa szybko życia”. „Zagraj mi piękny cyganie”…”O mój rozmarynie”, „ Jak długo na Wawelu”…

Niedzielna, muzyczna podróż została zorganizowana przez Fundację Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Na zakończenie spotkania prof. A. Smolik  zażartował, iż w Tuchowie odbyła się …inauguracja tegorocznej Sanockiej Międzynarodowej Wiosny Akordeonowej, której przed laty był inicjatorem.