5 i 6 kwietnia Mieszkańcy Domu Pogodnej Jesieni mogli wziąć udział w rekolekcjach wielkopostnych, podczas których nauki głosił o. Piotr Kurcius – kapelan DPJ. W drugim dniu rekolekcji podopieczni mogli przystąpić do sakramentu spowiedzi świętej.
Mieszkańcy z wdzięcznością przyjęli Słowo Boże i serdecznie podziękowali o. Piotrowi za piękne słowa, które napełniły ich nadzieją i optymizmem. Korzystając z obecności drugiego ojca redemptorysty – o. Edwarda Ryndaka delegacja Mieszkańców w imieniu całej wspólnoty Domu Pogodnej Jesieni złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.