W DRODZE NA GOLGOTĘ…
Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej wywodzi się z Jerozolimy. Rozpowszechniona została przez franciszkanów, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. W Domu Pogodnej Jesieni Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej, które w czasie Wielkiego Postu odbywają się w każdy piątek.
Jej rozważania za każdym razem przedstawiają cierpienie Pana Jezusa z innej perspektywy. Za pierwszym razem drogę na Golgotę przemierzaliśmy z Maryją, towarzysząc Jej ogromnemu bólowi jako Matki, innym razem towarzyszyliśmy św. Józefowi, który ciałem nie był obecny przy swoim Joszua, jednak doskonale wiedział, że jest On niewinny. Kolejny raz podążaliśmy na Golgotę razem z Panem Jezusem jako starsi, cierpiący ludzie, niosący niejednokrotnie ogromne krzyże choroby.
Mieszkańcy Domu Pogodnej Jesieni bardzo chętnie włączają się w prowadzenie Nabożeństw i aktywnie w nich uczestniczą. Także w każdą niedzielę o godz. 15.00 biorą udział we wspólnym odmawianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia i uczestniczą w Nabożeństwie Gorzkich Żali.