Tegoroczna Środa Popielcowa była inna niż wszystkie. Inna, bo w cieniu wojny w Ukrainie…
02.03.2022 r nie był tylko dniem rozpoczynającym Wielki Post, to także dzień modlitwy i postu w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą.
 
„Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi(…)Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.” /Jan Paweł II/
 
Mieszkańcy Domu Pogodnej Jesieni codziennie o godz. 10.00 odmawiają modlitwę różańcową w intencji pokoju, a także w intencji Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej dramatycznej sytuacji. Polecają też dusze wszystkich tych, którzy stracili życie w obronie swojego Kraju.