W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – 11 lutego 2022 r już po raz 30 obchodzony był Światowy Dzień Chorego. Jest to specjalny dzień, w którym modlimy się za chorych, cierpiących oraz za tych, którzy się nimi opiekują.  W Domu Pogodnej Jesieni, w którym zetknięcie się z chorobą jest codziennością, również ten dzień został szczególnie uczczony a dwa dni wcześniej Mieszkańcy mieli możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty.

11.02.br. o godz. 10.30 Mieszkańcy, siostry józefitki oraz personel wzięli udział we Mszy Św., podczas której kapelan Domu o. Piotr Kurcius analizował wystosowane na ten dzień Orędzie Papieża Franciszka, udzielał Namaszczenia i błogosławił wszystkim chorym i cierpiącym. Po obiedzie Mieszkańcy wraz z s. Elżbietą Adelą Gac- dyrektor Domu spotkali się przy kawie i serniku. Wszyscy wspólnie zaśpiewali HYMN SENIORA ….i nie tylko… aby później modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego o wytrwanie w bólu i w chorobie dla wszystkich tego potrzebujących.