W dniu 21 grudnia 2021roku sfinalizowana została „Akcja Serce”, której głównym koordynatorem była Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego a włączyły się również: Dom Pogodnej Jesieni oraz Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Tuchowie.
 
Trzyosobowa delegacja Służb Więziennych Zakładu Karnego w Tarnowie na czele z dyr ppłk Maciejem Możdżeń przywiozła Serce wykonane przez osadzonych.
Serce umieszczono w ogrodzie Domu Pogodnej Jesieni tuż przy wejściu do Przedszkola. Zapraszamy wszystkich do zapełniania Serca nakrętkami na cele charytatywne.
 
Zapraszamy wszystkich potrzebujących do nawiązania współpracy.
Gorąco zachęcamy również wszystkich pracowników, gości odwiedzających Dom i Przedszkole oraz społeczność lokalną do zbierania nakrętek i wsparcia naszej akcji.