Powiat Tarnowski otrzymał dotację celową Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej tj. wzmocnienie zabezpieczenia  przed skutkami występowania wirusa SARS – CoV – 2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Dofinansowanie dla Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie: 14 082 zł.  Wkład własny: 3 550 zł