Z wielką przyjemnością informujemy, że Konkurs Plastyczny „ Scena z życia św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego” został rozstrzygnięty!. Na konkurs wpłynęły 23 prace plastyczne, w tym 17 indywidualnych i 6 grupowych. Adresatem Konkursu był przede wszystkim wolontariat młodzieżowy, dlatego z wielką radością przyjęto prace spoza tego grona. Znaczącą rolę odegrały nauczycielki: p. Lidia Borczyk, p. Magdalena Kalita i p. Elżbieta Wiejacka, które mobilizowały skutecznie swoich uczniów do udziału w Konkursie. Wszystkie prace przez kilka dni stanowiły domową wystawę, która stwarzała możliwości oddania głosów na najlepsze dzieła. We wtorek 9 listopada br. koordynator Konkursu terapeutka Paulina Kordela powołała jury, w skład którego weszły: dyrektor DPJ –s. Elżbieta Adela Gac, oddziałowa pielęgniarka – s. Gaudia Szlęk, terapeutka Paulina Kordela i dwie przedstawicielki Fundacji : Agnieszka Chajm i Zdzisława Krzemińska. Głosy oddane przez Mieszkańców DPJ, pracowników, a także nielicznych gości i jury zdecydowały o przyznaniu miejsc i nagród. Na ocenę prac wpływ miała: tematyka, technika i stopień samodzielności.

Jury jednogłośnie uznało, że wszystkie prace zasługiwały na uwagę różnorodnością technik i starannością, podnosząc tym poziom konkursu. W tym miejscu dziękujemy p. Elżbiecie Wiejackiej za udostępnienie bardzo ciekawej pozakonkursowej pracy sprzed kilku lat, która odegrała ważną rolę w prezentacji tegorocznej wystawy. A oto zwycięzcy:

PRACE GRUPOWE:
I miejsce zajęli ex aequo:
Grupa sześciolatków z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie
oraz
NATALIA WITEK, JOANNA DUSZA, MAGDALENA KACZKA z kl. VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach
II miejsce zajęły:
WIKTORIA ŁĄTKA, LENA SKRĘŻYNA, KINGA BERLOWSKA, ROKSANA WAŁASZEK z kl. VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach
III miejsce zajęli:
MARCIN BUJAK, MARCIN KLIMEK, KAROL DYNAROWICZ z kl. VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

PRACE INDYWIDUALNE:

I miejsce:
ANTONINA MALEC – z kl. III Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej
II miejsce :
JULIA GĄCIARZ – z kl. III Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej
III miejsce:
Jakub Papciak – z kl. III Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej
WYRÓŻNIENIA:
ALEKSANDRA WOJNARSKA – z kl. III Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Pleśnej
ANTONINA WOJTNOWSKA – z kl. VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

Równolegle do Konkursu Plastycznego nadesłano rozwiązania krzyżówki dot. życia św. Zygmunta Gorazdowskiego wpłynęło 17 rozwiązań, a hasło brzmiało” KSIĄDZ DZIADÓW”. Jury wylosowało i nagrodziło 6 krzyżówek, których nadawcami byli:
MAGDALENA SMOSZNA z kl. VII ze Szkoły Podstawowej im Marii Kotulskiej w Jodłowce Tuchowskiej
PATRYCJA JASIŃSKA z kl. VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach
WIKTORIA SIWAK z kl. VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach
SYLWIA GĄCIARZ – wolontariuszka z Pleśnej
KAMILA PAŁUCKA z kl. VII Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach
WIKTORIA KITA z kl. VII Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy! Fundatorami nagród było Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa Prowincja Tarnowska i Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Pomysłodawcą Konkursu i autorem Krzyżówki była Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego.