Od ośmiu lat, w kalendarzu wydarzeń w Domu Pogodnej Jesieni na miesiąc październik planowane jest plenerowe nabożeństwo różańcowe na dróżkach przy sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Tegoroczne, przy słonecznej, ciepłej pogodzie odbyło się w dniu 05.10.br. w godzinach od 14- 16 tej. Międzypokoleniowa grupa pielgrzymkowa liczyła 90 osób i była…największą dotychczasową. Po raz pierwszy pod opieką dyrektora Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa – s. Benedetty Wiśniowskiej wraz z nauczycielami – z miejsca zbiórki wyruszyła z nami radosna grupa przedszkolaków – starszaków. Na czele z dyrektorem DPJ s. Elżbietą Adelą Gac i kapelanem DPJ o. Piotrem Kurciusem wszyscy pokłonili się w modlitwie Matce Bożej Tuchowskiej w kościele parafialnym. Następnie Mieszkańcy DPJ pod opieką personelu, sióstr józefitek i wolontariuszy ( sąsiadki, rodziny, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach pod opieką pani Barbary Duran i bracia klerycy z WSD w Tuchowie) na wózkach, o kulach, z balkonikiem czy z laską udali się na odnowione dróżki różańcowe.

Różaniec wzbogacony śpiewem i rozważaniami prowadziły siostry józefitki, pracownicy, klerycy, młodzież i mieszkańcy. W przeddzień różańca terapeutka wysłuchała i zapisała podane przez mieszkańców , siostry józefitki oraz pracowników DPJ intencje modlitw. Po powrocie , na placu przy DPJ czekały na wszystkich regionalne niespodzianki czyli kawa, herbata i gorąca czekolada z ROWER CAFE, Tuk Tuchowski z Piekarni Jasikowscy i parówki w cieście z tutejszej kuchni! Kolację w jesiennych promieniach słońca urozmaiciły muzyczne dedykacje, rozmowy przy stołach i odrobiona zadumy.

Organizatorem Różańca na Dróżkach tradycyjnie była Fundacja Dzieło Miłosierdzia im św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego.