U W A G A     K O N K U R S!
 
ŚWIĘTY KSIĄDZ ZYGMUNT GORAZDOWSKI jest ZAŁOŻYCIELEM Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa i Patronem Fundacji Dzieło Miłosierdzia im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego wspierającej Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie. W najbliższym czasie tj. 23 października br. przypada kolejna rocznica kanonizacji ks. Zygmunta. Z tej okazji SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
 
– do udziału w Konkursie Plastycznym – „ Scena z życia ŚWIĘTEGO”
Prace ( dowolność technik i wymiarów, prace mogą być grupowe lub indywidualne) prosimy przesyłać na adres :
DOM POGODNEJ JESIENI
UL. ŚW. JÓZEFA 9
33-170 TUCHÓW
z dopiskiem „KONKURS”
można też dostarczyć osobiście, pozostawiając pracę na Furcie ( główne wejście) .
 
 
– do rozwiązania Krzyżówki – której hasło odpowiada na pytanie :
„ Jak Świętego nazywano we Lwowie?”
Rozwiązaną krzyżówkę można dostarczyć listownie, osobiście lub na e-maila : terapeuta@dpjtuchow.pl
Termin nadsyłania prac – 31.10.2021 więc jest jeszcze sporo czasu na stworzenie czegoś co nie tylko da możliwość WYGRANIA NAGRÓD!!!!! ale również będzie ozdobą świetlicy w Domu Pogodnej Jesieni, ponieważ ze wszystkich nadesłanych prac utworzymy galerię. Liczymy na Waszą KREATYWNOŚĆ!
 
Zasady przetwarzania danych osobowych określa niniejsza Polityka Prywatności
 
 

Krzyżówkę można także pobrać na naszym Facebooku. Zachęcamy!!!