Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie informuje, że korzystał z dotacji celowej Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej tj. przygotowanie i zabezpieczenie ich przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Kwota otrzymana i wykorzystana przyznanych środków finansowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w trzech umowach:

  1. Dofinansowanie dla DPJ Tuchów: 21 000 zł. Wkład własny: 5 250 zł
  2. Dofinansowanie dla DPJ Tuchów: 69 015 zł. Wkład własny: 17 257,36 zł
  3. Dofinansowanie dla DPJ Tuchów: 23 965 zł. Wkład własny: 6 000 zł