Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy Naszego Domu Pogodnej Jesieni
w Tuchowie i Fundacji Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego
z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy by Zmartwychwstały Chrystus umacniał wiarę, dawał nadzieję i rozpalał miłość.

Wdzięczni za każde okazywane nam dobro, otwarte serca i poświęcony czas, proszę przyjmijcie dar Mszy Świętej ofiarowanej w Waszych intencjach Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy, która odprawiona będzie w kaplicy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie 5 kwietnia bieżącego roku.
Życzymy Wszystkim Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.
Siostra Dyrektor Domu Pogodnej Jesieni wraz z Siostrami, Pracownikami
i Mieszkańcami Domu i Fundacją Dzieło Miłosierdzia.