Wielki Post… czas zadumy… czas zasłuchania… rozmyślania nad cierpieniem i śmiercią… wpatrywania się w krzyż… ale też czas wielkiej, nieskończonej MIŁOŚCI… jeśli chcesz jej doświadczyć… zaufaj JEZUSOWI… „który umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz.5,8)

 

W Domu Pogodnej Jesieni mieszkańcy co piątek brali udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, prowadzonej przez siostry Świętego Józefa, zespół terapeutyczno – opiekuńczy a także przez nich samych.

Przeżywanie Drogi Krzyżowej daje możliwość realistycznego spojrzenia na rzeczywistość, która nie składa się tylko z samych radosnych chwil. Jest w niej miejsce na głębszą refleksję, na przyjrzenie się cierpieniu.

Każda Droga Krzyżowa miała inny charakter. Jedna poprzez swoje stacje kierowała słowo do starszych, chorych, dotkniętych cierpieniem osób, inna porównywała cierpienie Jezusa do życia i ostatnich dni Jana Pawła II, natomiast 19.03 w Uroczystość Św. Józefa mieszkańcy „udali” się na Golgotę razem z patronem tego dnia.

Mieszkańcy także mieli możliwość w każdą niedzielę uczestniczenia w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym w przydomowej kaplicy, jak również przez radiowęzeł.