22 i 23 marca mieszkańcy Domu Pogodnej Jesieni mogli wziąć udział w rekolekcjach wielkopostnych, podczas których nauki głosił o. Piotr Kurcius – kapelan DPJ. W drugim dniu rekolekcji podopieczni mogli przystąpić do sakramentu spowiedzi świętej. Mieszkańcy z wdzięcznością przyjęli Słowo Boże i serdecznie podziękowali o. Piotrowi za piękne słowa, które napełniły ich nadzieją i optymizmem w tym trudnym czasie. Korzystając z obecności drugiego ojca redemptorysty – o. Edwarda Ryndaka delegacja mieszkańców w imieniu całej wspólnoty Domu Pogodnej Jesieni złożyła  życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kapłańskiego oraz Świąt Wielkanocnych:

„ Chcemy życzyć Wam Drodzy Ojcowie Bożej radości, niech ta radość prowadzi Was w każdym dniu posługi, a także wielu serc ludzkich pełnych życzliwości, gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. Niechaj Wam nie brakuje entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy. A Jezus Chrystus niech będzie dla Was Drodzy Kapłani zawsze źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga”.