Pamiętają nie tylko taksówkarze, że „za klasztorem” były trzy równoległe ulice o jednej nazwie – Warzywna. Przy jednej z niej państwo Regina i Józef Jaworscy ofiarowali grunty, by Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa zgodnie z Encykliką Jana Pawła II zbudowało nieopodal sanktuarium Maryjnego – dzieło miłosierdzia. Dzięki temu siostry józefitki są w naszej tuchowskiej społeczności od ponad 30 lat. Staraniem Ojców Redemptorystów Uchwałą Rady Nadzorczej Miasta i Gminy Tuchów Nr IX/39/90 wspomniana ulica od 17.02.1990 roku nosi nazwę : Świętego Józefa.

Przy ulicy Św. Józefa 9 w Tuchowie pod jednym dachem funkcjonuje Dom Zakonny Sióstr Józefitek, Dom Pogodnej Jesieni i Niepubliczne Przedszkole, których organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Kaplicę domową zdobi min. obraz Św. Józefa i kilkuletniego Jezusa, namalowany przez tuchowiankę – s. Agnieszkę Maniak – józefitkę.

Dzień wspomnienia Św. Józefa – 19 marca – co roku ma w DPJ charakter świąteczny i uroczysty, ale w bieżącym gdy łączy się on aż ze 150 rocznicą ogłoszenia Św. Józefa przez bł. Piusa IX Patronem Kościoła Katolickiego był niezwykły. Jednym z priorytetów placówki opiekuńczej jest aktywizacja seniorów uzależniona od zasobów ludzkich, czyli ich możliwości psychoruchowych. Aktualnie spora grupa chętnie angażuje się w występy, wystąpienia kulturalno-rozrywkowe oraz nabożeństwa religijne min. w prowadzeniu drogi krzyżowej i różańca z …rozważaniami. Na 19 marca przygotowano wolontaryjnie uszyte żółte chusty spięte wykonanymi na terapii i z pomocą wolontariuszy – broszkami. Mieszkańcy i pracownicy DPJ włączyli się bardzo chętnie w oprawę liturgii Mszy św. oraz w składanie życzeń na ręce s. Andżeliki Macior – przełożonej Wspólnoty Tuchowskiej.