Jan Paweł II mówił… – ,,Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje”. W Domu Pogodnej Jesieni przez cały miesiąc październik mieszkańcy w wielkim skupieniu i z pełną ufnością odmawiali różaniec codziennie, powierzając Matce Bożej swoje własne intencje. Modlili się także Litanią do Ks. Zygmunta Gorazdowskiego i śpiewali pieśni. Każdy zawierzał swoje problemy, niedoskonałości, choroby, prosił o zdrowie, ustanie epidemii, pokój na świecie, błogosławieństwo Boże. Na początku miesiąca modlitwa różańcowa prowadzona była przez terapeutkę zajęciową, jednak po krótkim czasie mieszkańcy sami przejęli inicjatywę i podejmowali wspólną modlitwę, w coraz to większym gronie. Miesiąc październik w Domu Pogodnej Jesieni od pięciu lat kojarzył się z Dróżkami Różańcowymi, na które wybierali się podopieczni wraz z siostrami józefitkami, personelem, wolontariuszami i wszystkimi chętnymi, chcącymi połączyć się w modlitwie. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną to wydarzenie odbyć się nie mogło, dlatego 30.10 2020 r na świetlicy DPJ mieszkańcy mogli wziąć udział w uroczystym różańcu zorganizowanym przez terapeutkę zajęciową oraz rehabilitantów. Różaniec rozpoczęła dyrektor DPJ s. Elżbieta Gac, a ksiądz, który jest mieszkańcem placówki zakończył go pięknym błogosławieństwem. Na końcu każda osoba otrzymała własną sentencję Maryjną, co spotkało się z wielkim entuzjazmem i radością.