W sobotę 24 października br. rozpoczął się cykl czytania książki „ Apostoł Bożego Miłosierdzia – św. ks. Zygmunt Gorazdowski 1845-1920, której autorem jest s. Dolores Danuta Siuta CSsJ. W bieżącym roku przypada 100 rocznica śmierci św. Ks. Zygmunta Ojca Założyciela Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa i Patrona Fundacji wspierającej działalność Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie, a w przeddzień inauguracji czytania obchodzono 15 rocznicę kanonizacji tego Wielkiego Kapłana. Korzystając z dobrodziejstwa, jakim jest domowy radiowęzeł zaprosiliśmy mieszkańców do zapoznania się z biografią ks. Zygmunta. W akcji miały wziąć udział znane osoby ze środowiska tuchowskiego m.in. burmistrz M. Marszałek, jednak ze względu na pandemię i związane z nią zagrożenia, kierując się troską o zdrowie mieszkańców czytać będą pracownicy DPJ i siostry józefitki. Spotkania z niezwykle interesującą biografią zaplanowano na soboty i niedziele ok. godz. 14 – stej. Czytanie rozpoczynają i kończą pieśni wybrane o św. Zygmuncie z płyty nagranej przez siostry józefitki. Po wysłuchaniu dwóch odcinków  w sobotę i w niedzielę – 24 i 25.10. 2020 r ( Z. Krzemińska i A. Filip) mieszkańcy zapewnili, że pomysł jest bardzo dobry i już…czekają na kolejne weekendowe spotkania z książką. Organizatorem Akcji Czytania jest Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego i Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie.