Drogie Rodziny, Przyjaciele, Sympatycy, Wolontariusze…

Zapraszamy Was do podtrzymywania i ożywiania relacji z Mieszkańcami
Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie.
Przysyłajcie życzenia i pozdrowienia – dowody Waszej pamięci, tęsknoty i uczuć!
W niedzielne popołudnie w pokoju Czcigodnego Adresata będą odczytane wszystkie nadesłane
dedykacje, a do nich dołączony zostanie upominek muzyczny w wykonaniu
artystycznego zespołu pracowników.

s. Dyrektor i pracownicy Domu Pogodnej Jesieni

Życzenia i pozdrowienia prosimy przesyłać na adres: 

terapeuta@dpjtuchow.pl