W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną kraju po otrzymaniu rekomendacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tarnowie w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie wprowadza się

od 02 października 2020 roku

zakaz odwiedzin Mieszkańców do odwołania.

Kontakt z Mieszkańcami Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie jest możliwy za pomocą urządzeń komunikacyjnych.
Osobą do kontaktu z Mieszkańcami jest pracownik socjalny Domu.