„JEŻELI MAMY MIŁOŚĆ KU BLIŹNIEMU,
OKAŻE SIĘ ONA PRZEZ WSPÓŁCZUCIE I POMOC”
 św. Ks. Zygmunt Gorazdowski

W czasie, kiedy spodziewano się największego wzrostu zachorowań w Polsce, została podjęta heroiczna decyzja o bezwzględnej izolacji Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie, by chronić mieszkańców. Zostały  stworzone 7-osobowe zespoły pracowników, które nie opuszczały domu przez 10 dni, opiekując się mieszkańcami 24 godziny na dobę i z nimi mieszkając od 21 kwietnia do 10 maja br. Mamy ogromną wdzięczność wobec pracowników Domu,  nie tylko tych, którym warunki pozwoliły na to, żeby mogli podjąć taką formę pracy, ale też tych, którzy tego nie mogli zrobić, ale na miarę swoich możliwości, wielkodusznie podjęli trzymiesięczną pracę w systemie blokowych 5-dniowych dyżurów. Ponadto doświadczyliśmy w tym czasie wielkiej pomocy ze strony wielu osób prywatnych i instytucji.  Między innymi z inicjatywy Pierwszej Damy w Pałacu Prezydenckim Pani Agaty Dudy zostały wyprodukowane przyłbice medyczne, które trafiły do domów pomocy społecznej, hospicjów i szpitali, jak również do naszego Domu. W tym trudnym dla wszystkich czasie pomagała nam Gmina, Miasto, Powiat. Dziękujemy Pani Burmistrz Magdalenie Marszałek za wielokrotnie okazywaną życzliwość i pomoc. Dziękujemy Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, Starostwie Tarnowskiemu oraz Pani Annie Górskiej Dyrektor PCPR w Tarnowie za przekazane środki ochrony osobistej. Szli nam z pomocą radni Powiatu i Gminy zarówno składając ofiarę pieniężną jak i służąc pomocą w pozyskaniu środków ochrony osobistej, wiele osób prywatnych zaprzyjaźnionych z naszym Domem, Pracownicy DPJ, rodziny naszych Mieszkańców, Wolontariusze i ich rodziny, za co składamy serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy Rodzicom dzieci z Przedszkola w Tarnowie, Tuchowie i Zakliczynie. Słowa podziękowania kierujemy także w stronę Wspólnot Sióstr Służebniczek oraz Sióstr Świętego Józefa, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich za szycie maseczek i zbiórkę środków ochrony. Dziękujemy z całego serca Firmie DEKER na czele z jej właścicielem – P. Józefem Guzem, która przekazała zysk z jednej z inwestycji przeprowadzonej na terenie gminy Tuchów i Firmie SPAWMONT P. Krzysztofa Krzemienia na zakup środków ochrony osobistej. JESTEŚMY WSZYSTKIM OGROMNIE WDZIĘCZNI ZA KAŻDY GEST MIŁOSIERDZIA I ZAPEWNIAMY O NASZEJ MODLITWIE wierząc, że pomoc wszystkich tych ludzi nadeszła za sprawą Patronów Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa – św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego  i św. Józefa.

s. Ewa Pacyfika Pławecka, dyrektor Domu Pogodnej Jesieni wraz z Siostrami, Pracownikami i Mieszkańcami Domu