„Wdzięczność to pamięć otrzymanego dobra.”
 św. Ks. Zygmunt Gorazdowski

W czas szalejącej pandemii tak niebezpiecznej dla wszystkich, a szczególnie dla ludzi w podeszłym wieku, Dom Pogodnej Jesieni, w którym zamieszkuje 45 podopiecznych, doświadcza wiele dobroci i wsparcia od różnych instytucji i osób prywatnych, ludzi dobrej woli. Takiej pomocy i zatroskania o bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników doświadczamy od władz Miasta Tuchowa. We środę 29 kwietnia w godzinach przedpołudniowych Burmistrz Tuchowa P. Magdalena Marszałek, Zastępca P. Wiktor Chrzanowski przybyli wraz z darczyńcą i inwestorem w gminie Tuchów – P. Józefem Guzem właścicielem Firmy DEKER, by przekazać darowiznę w postaci przyłbic, rękawiczek jednorazowych, maseczek chirurgicznych oraz płynu dezynfekującego. W imieniu Mieszkańców, Pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie oraz Sióstr Świętego Józefa SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZŁOŻONY DAR SERCA P. Józefowi Guzowi oraz Burmistrzowi Tuchowa P. Magdalenie Marszałek i wszystkim Władzom Miasta Tuchów za życzliwość, troskę i pozyskiwanie środków ochrony osobistej.  Wdzięczność wyrażamy w codziennej modlitwie za Przyjaciół naszego Domu

Mieszkańcy, Pracownicy Domu Pogodnej Jesieni
w Tuchowie oraz Siostry Świętego Józefa