Niech Zmartwychwstały Chrystus wiecznie żyjący,
zawsze obecny Zwycięzca, źródło naszego życia,
napełni radością i pokojem szczególnie tym trudnym czasie
oraz udzieli sił do codziennego zwyciężania ograniczeń.
Niech będzie źródłem wciąż żywej nadziei, uwolni od wszelkich lęków,
niech pozwoli uwierzyć w „niemożliwe”
i patrzeć oczyma pełnymi miłości na znaki Jego żywej obecności.

Z darem modlitwy przy Wielkanocnym Stole
Dyrektor Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie wraz z siostrami józefitkami, personelem oraz podopiecznymi.