W poniedziałek 17 lutego br. Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa obchodziło 136 rocznicę założenia Zgromadzenia przez Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, którego w tym roku obchodzi stulecie śmierci. O godz. 10.30 odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem ojca Piotra Kurciusa w intencji całego Zgromadzenia Sióstr Józefitek, mieszkańców oraz personelu Domu Pogodnej Jesieni, a także w intencji dzieci i ich rodzin oraz pracowników Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tuchowie. Na końcu homilii ojciec dziękował siostrom za ich posługę oraz szerzenie charyzmatu Zgromadzenia, którym są „czyny miłosierdzia pełnione wobec ubogich Chrystusowych dla miłości Bożej”. Wymiarem duchowym posługi sióstr jest przede wszystkim przykład cichego, skromnego życia, bezgranicznego zawierzenia Bogu oraz modlitewne wsparcie. Prosił także o dar nowych powołań do służby zakonnej. Na zakończenie odbyło się uroczyste ucałowanie relikwii Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Czego możemy życzyć siostrom w dzień tak pięknej rocznicy..? Przede wszystkim nieustannej opieki Św. Józefa oraz łask potrzebnych do wypełniania zakonnego powołania.