W niedzielę, dnia 19 stycznia br. Tuchów gościł niemal 40 – osobowy Młodzieżowy Chór Dominanta ze Staszkówki. Najpierw Chór koncertował w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, gdzie przybył na zaproszenie proboszcza i kustosza o. Bogusława Augustowskiego. Drugim miejscem występów była kaplica Domu Pogodnej Jesieni. Tu Chór zaprezentował kilka kolęd, a następnie zaprosił do śpiewania wszystkich słuchaczy, którym zapewnił akompaniament m. in. na klawiszach i na skrzypcach. Członkowie Chóru połączyli występ w DPJ z odwiedzinami swojej rodaczki – s. Jordany. W obu miejscach koncerty dostarczyły wiele radości i wzruszeń, wzbudzając podziw i uznanie dla opiekunów oraz zachwyt entuzjazmem i zaangażowaniem niezwykle utalentowanej młodzieży. Młodzieżowy Chór Dominanta został założony w 2017 roku z inicjatywy proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Staszkówce ks. Krzysztofa Jarmuły. Założycielem i dyrygentem jest organista tamtejszej parafii p. Piotr Burkot.