W sobotę, 18 stycznia br. w gościnnej świetlicy Domu Pogodnej Jesieni przy ul. św. Józefa 9 w Tuchowie odbyło się VI Kolędowanie z … barszczykiem. Głównym celem styczniowych spotkań zainicjowanych przez Fundację Dzieło Miłosierdzia im. św. Ks. Zygmunta
Gorazdowskiego jest integracja środowiska lokalnego i pielęgnowanie tradycji śpiewania polskich kolęd.  W tym roku w Kolędowaniu udział wzięło 109 osób! Byli to mieszkańcy, pracownicy DPJ i siostry józefitki z tuchowskiej Wspólnoty, goście spoza miasta i gminy Tuchów, mieszkańcy prawo i lewobrzeżnej części Tuchowa, czyli sąsiedzi DPJ i sympatycy Fundacji oraz wolontariusze. Oprócz tytułowego kolędowania i barszczyku były kapuśniaczki, placki, napoje, ale też radosne i głośne wokalno – muzyczne jasełka w wykonaniu mieszkańców i pracowników DPJ. Mikrofon należał do wszystkich, repertuar został … wyczerpany, a wykonawcy? Chyba też, bo wychodząc umawiali się słowami „do zobaczenia znów – przy ul. św. Józefa 9!”.  Podczas sobotniego spotkania wspomniano jubileusz 680-lecia Tuchowa, m. in. wysłuchano Hymnu Tuchowa w wykonaniu Kingi i Weroniki – wolontariuszek ze SP im. S. Staszica w Tuchowie oraz rozdano okazjonalne długopisy. Współorganizatorem Kolędowania był Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie. Na uwagę zasługuje ogromne zaangażowanie i troska personelu świeckiego i zakonnego o przygotowanie i przebieg spotkania. Imprezę współfinansowała Burmistrz Tuchowa – Magdalena Marszałek. Kalendarium wydarzeń kulturalno – rozrywkowych przy ul. św. Józefa jest bogate. Niezwykłą okazją jest zainaugurowane 1 stycznia br. świętowanie 100 rocznicy śmierci Ojca Założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa i Patrona Fundacji św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Tegoroczne plany zawierają także kontynuację naszych obchodów 680 – lecia Tuchowa.