Zakończyły się Rekolekcje adwentowe, które w Domu Pogodnej Jesieni trwały od 09.12. do 11.12. br. Przewodniczył im i wygłaszał słowo Boże o. Piotr Kurcius – redemptorysta, który w piękny sposób opowiadał o „Dobrym Pasterzu”, o grzechu i jego znaczeniu. W swoich konferencjach poruszał tematy, których Mieszkańcy słuchali w głębokim skupieniu . Tegoroczne rekolekcje były czasem, który miał na celu przybliżyć do Boga i pomóc zrozumieć sens adwentu i oczekiwania na przyjście Pana. Na zakończenie Mieszkańcy podziękowali Ojcu Rekolekcjoniście za trud włożony w przygotowanie ich na spotkanie z Bożą Dzieciną, rozświetlającą wszelkie mroki i przemieniającą życie.