– to tytuł wystawy trwającej od 30.10. – 24.11. 2019 r. w Pałacyku Strzeleckim w Tarnowie. Wystawa zorganizowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie była nagrodą w Konkursie Salon Wiosenny 2018 adresowanym do lokalnych artystów.  W czwartek, 21.11.br. na zwiedzanie wystawy tuchowianina – Krzysztofa Maniaka ( absolwenta i aktualnie wykładowcy ASP w Krakowie) z nieukrywanym entuzjazmem udało się 45 osób! Zróżnicowaną pod każdym względem grupę stanowili: wolontariusze ze SP im. S.  Staszica w Tuchowie i ze SP im. B .Czecha w Pleśnej z nauczycielami, delegacja Mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie, sympatycy związani z Fundacją wspierającą DPJ i tuchowianie, którzy mieszkają obecnie w Tarnowie i okolicach. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali najpierw dyrektora BWA – p. Ewy Łączyńskiej – Widz, a następnie artysty – p. Krzysztofa Maniaka, który z niezwykłą lekkością przekazu oprowadzał po wystawie wewnątrz Pałacyku i na zewnątrz, już w Parku Strzeleckim. Zarówno forma, jak i treści dostarczyły zwiedzającym wielu refleksji na temat sztuki współczesnej i jej inspiracji w świecie natury. Organizatorem autokarowego wyjazdu w ramach realizacji zadań statutowych była Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.