Wizyta Gościa Miesiąca w Domu Pogodnej Jesieni to już tradycja. W sierpniu swoją obecnością zaszczycił nas sercanin ks. Zdzisław Pławecki – brat s. dyrektor Ewy Pacyfiki Pławeckiej, który od dwóch lat przebywa w Chinach. W piątek 16.08.2019 r. ks. Zdzisław odprawił Mszę Św. w kaplicy DPJ, na której zebrała się liczna grupa Mieszkańców, sióstr józefitek oraz pracowników a o godz. 14.OO na świetlicy odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z ks. Zdzisławem. Opowiadał on o swoim pobycie w Pekinie, o obyczajach i kulturze Chin, klimacie, pracy w tamtejszym środowisku i swoich wrażeniach. Podziękował także za pamięć w modlitwie i zwrócił się z prośbą o nią dla wszystkich misjonarzy i wyznawców Chrystusa by wierzący mogli ze swobodą praktykować wiarę. Spotkanie poprowadziła opiekunka Renata Dudek.