26 czerwca 2019 r. Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie świętował Uroczystość Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa oraz Patrona Fundacji Dzieło Miłosierdzia. O 10.30 w kaplicy DPJ celebrowana była uroczysta Msza Św. na zakończenie której uczczone zostały relikwie Świętego. O. Piotr Kurcius w homilii podkreślił, że Święty Zygmunt Gorazdowski zasłynął swoim posłuszeństwem wiary, a przeżywanie Ofiary Chrystusa prowadziło go ku chorym, biednym i potrzebującym, był „ojcem ubogich i księdzem bezdomnych”. O. Piotr mówił o wielkiej wdzięczności za jego życie, powołanie i dzieło, które kontynuują siostry józefitki i którym również należy się wdzięczność za ich miłosierną posługę wśród bliźnich. Po południu Mieszkańcy obejrzeli filmy o powołaniach sióstr józefitek, o ich życiu, chęci niesienia pomocy i miłosierdziu. Seans filmowy uatrakcyjnił słodki deser.